Maken of breken mediaplatforms de Europese identiteit?

Hoewel mediaplatforms een rol kunnen spelen bij het versterken van een Europese identiteit, heeft de Europese dimensie in het verleden zelden de boventoon gevoerd in Europese media. De meeste webplatforms zijn in handen van Amerikaanse bedrijven, en de marktaandelen zijn verdeeld tussen nationale producties en import uit de Verenigde Staten en andere invloedrijke landen. Het door de EU gefinancierde EUMEPLAT-project voert een multidisciplinaire analyse uit om licht te werpen op de vraag of nieuwe platforms (YouTube, Netflix en NewsFeed) de Europese cultuur meer Europees maken. Om deze vraag te beantwoorden zal het project indicatoren bestuderen met betrekking tot productie, consumptie en representatie. Het zal ook op zoek gaan naar patronen op nationaal, regionaal en Europees niveau.

Eumeplat hanteert de volgende aanpak:

 • een historische benadering van de evolutie van het Europese medialandschap;
 • het bestuderen van een operationele definitie van ‘Europeanisering’, en beleidsmakers richtsnoeren aanreiken om dit als een strategische prioriteit aan te pakken;
 • het identificeren van ‘best practices’ om de trans-Europese culturele circulatie te stimuleren;
 • het analyseren van de representatie van gevoelige kwesties zoals gender en migratie in tien landen;
 • het voorstellen van tegenmaatregelen om de negatieve externe effecten van platformisering aan te pakken, met de nadruk op anti-Europees ‘fake news’;
 • op basis van alle gedetecteerde tendensen een indicatie geven van de problemen die in de toekomstige agenda prioriteit moeten krijgen.

Verwachte impact:

In lijn met de H2020 ‘Call Evolving media landscapes and Europeanisation’ is de verwachte impact van het EUMEPLAT-project:

 1. de kenniskloof invullen over het Europese medialandschap in het globale context;
 2. het realiseren van een diachronische en synchronische analyse van het medialandschap;
 3. het bieden van betrouwbare voorspellingen over de evolutie van het Europese medialandschap;
 4. het ontwikkelen van een rigoureuze analyse van hoe de Europese politieke en culturele ruimte evolueert;
 5. het verbeteren van statistische gegevens en onderzoeksmethoden met betrekking tot hedendaagse media;
 6. beleidsmakers kennis en effectieve instrumenten aanreiken om inzicht te krijgen in de gevolgen van het veranderende medialandschap voor de Europese politiek en voor de politieke en culturele Europeanisering;
 7. het bevorderen van een intercultureel debat;
 8. de weg effenen voor nieuwe economische activiteiten;
 9. het bevorderen van het bewustzijn, in bredere zin, van relevante kritische kwesties in verband met het Europese medialandschap en van de rol die de media spelen bij de vorming van de Europese identiteit.